במעוז-SEAL אנו מאמינים כי המשימה הציונית המשמעותית ביותר בדורנו היא לחזק ולהעצים את המנהיגות הציבורית הבכירה בישראל.
תוכנית המנהיגות של מעוז-SEAL נוצרה על מנת לבנות קבוצה מובילה ומלוכדת של מנהיגים מובילי שינוי, ערכיים ומקצועיים, אשר מקדישים את עתידם המקצועי לשירות הציבור והחברה בישראל.